Regulamin obiektu

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, dokonywania rezerwacji oraz zasady przebywania na terenie obiektu.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Gościem a obiektem poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub uiszczenie przedpłaty lub całej należności za pobyt przez Gościa. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obiektu jest dostępny w recepcji.

 

Warunki rezerwacji i anulacji

 

 1. Rezerwacji pobytu w obiekcie można dokonać telefonicznie, mailowo, bezpośrednio w obiekcie, online przez stronę www.mojeorlowo.pl lub za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do uiszczenia przedpłaty. W przypadku rezerwacji na jedną dobę kwota przedpłaty wynosi 100%  wartości pobytu.
 3. Przedpłata powinna zostać wpłacona na konto obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej. Pozostała część należności płatna jest w obiekcie przy zameldowaniu. Obiekt przyjmuje wpłaty gotówkowe w PLN, wpłaty przelewem na konto oraz płatności kartą płatniczą lub kredytową. Płatności w dniu wyjazdu są akceptowane wyłącznie po dokonaniu preautoryzacji środków na karcie kredytowej.
 4. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie bądź braku środków na karcie kredytowej rezerwacja może zostać anulowana.
 5. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zamawiającego/Gościa, termin pobytu oraz numer rezerwacji. W przypadku faktur VAT dla podmiotów gospodarczych, należy zgłosić pełne dane firmy wraz z numerem NIP najpóźniej do dnia wpłynięcia przedpłaty na adres: kontakt@mojeorlowo.pl.
 6. Kwota równa 100% przedpłaty zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie do 7 dni od daty anulowania rezerwacji przez obiekt.
 7. Po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie bankowym obiektu lub zagwarantowaniu płatności przy pomocy karty kredytowej, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie gwarantowanej rezerwacji.
 8. Rezerwacja może zostać bezkosztowo zmieniona lub anulowana najpóźniej do godziny 15:00 - 3 dni przed przyjazdem. Jeżeli rezygnacja z rezerwacji nastąpi z zachowaniem tego terminu, obiekt zwróci kwotę równą 100% przedpłaty na konto Gościa w terminie do 7 dni od daty anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu, obiekt obciąży Gościa kwotą równą 100% wartości pobytu. Przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku oferty promocyjnej, tj. oferty bezzwrotnej.

 

Meldunek

 

 1. Zameldowanie możliwe jest do godziny 23:00 w dniu przyjazdu.
 2. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dowodu tożsamości oraz podpisanie karty meldunkowej.
 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy meldunku w przypadku, gdy:
 • Gość nie posiada dowodu tożsamości,
 • w trakcie ostatniego pobytu Gość rażąco naruszył regulamin,wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub mieniu Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu,
 • stan Gościa wskazuje na spożycie alkoholu lub jego zachowanie jest niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami kultury.
 1. Osoby niezameldowane, przebywające gościnnie, mogą znajdować się na terenie obiektu w godzinach 11:00 – 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 2. Zabrania się przekazywania zwalnianego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną za pobyt opłatę.

 

Doba hotelowa

 

 1. Pokój wynajmowany jest na zadeklarowany okres. W przypadku braku określenia trwania pobytu w obiekcie przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Pokój może zostać zajęty po dopełnieniu w recepcji formalności meldunkowych.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej za dodatkową opłatą. Ceny za przedłużenie pobytu:
 • każda przedłużona godzina po godz. 11:00 – 50 PLN,
 • pobyt od godziny 12:00 do godziny 18:00 – opłata za połowę doby,
 • pobyt od godziny 18:00 – opłata za całą dobę.
 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia i potwierdzony przedpłatą, Gość powinien zgłosić w recepcji nie później niż do godziny 09:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu Gościa w miarę posiadanych możliwości.
 2. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 11:00 i nie powiadomi o życzeniu przedłużenia pobytu, pobyt zostanie przedłużony automatycznie wg aktualnej ceny pokoju. W przypadku braku możliwości przedłużenia pobytu zostanie naliczona opłata za każdą dodatkową godzinę w wysokości 50 PLN.
 3. W sytuacji, gdy Gość nie pojawi się w obiekcie do godziny 11:00 w dniu wyjazdu, obiekt zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju i przeniesienia rzeczy Gościa do depozytu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku, gdy Gość nie uregulował płatności za wcześniejszy pobyt.

 

Zasady pobytu

 

 1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-07:00. Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług w przypadku naruszenia tej zasady.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Zakaz dotyczy zarówno pokoi jak i korytarzy. Za naruszenie zakazu Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500 PLN. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej po wyjeździe Gościa.
 3. Wszelkie zastrzeżenia związane z pobytem oraz szkody należy niezwłocznie zgłosić recepcji, co umożliwi personelowi reakcję.
 4. Śniadania serwowane są codziennie w godzinach 08:00-10:30. Na życzenie Gościa, śniadania mogą być dostarczone do pokoju za dodatkową opłatą w wysokości 10 PLN za osobę.
 5. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • przechowania bagażu; obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 1. Obiekt zapewnia Gościom nielimitowany Internet bezprzewodowy.
 2. Obiekt dochowuje wymaganej staranności w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia się chorobami zakaźnymi, w tym zakażenia wywołanego przez wirus SARS-CoV-2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się Gości, którzy korzystają z usług obiektu z pełną świadomością występujących zagrożeń związanych z ryzykiem zakażenia się i przyjmują odpowiedzialność i ryzyko za pobyt własny oraz osób pozostających pod ich opieką w obiekcie.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo, każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz kranów w łazience.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokoju grzałek elektrycznych i innych tego typu urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju, a ponadto palenia tytoniu, wrzucania zapałek i niedopałków do kosza na śmieci oraz przechowywania w pokojach płynów łatwopalnych. Gość jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z żelazka udostępnionego przez obiekt i zobowiązany jest do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z naruszenia tej zasady (w tym szkody wynikające z użycia żelazka).
 5. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego w hali garażowej w cenie 40 PLN za dobę. Liczba miejsc w hali garażowej jest ograniczona. Zabrania się parkowania w hali garażowej pojazdów wyposażonych w instalację gazową LPG. Gość rezerwujący miejsce parkingowe w hali garażowej potwierdza, że pojazd nie jest wyposażony w instalację gazową LPG oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za naruszenie tej zasady, w tym za podanie nieprawdziwych danych.
 6. Akceptowany jest pobyt Gości podróżujących z psem. Pobyt z psem reguluje odrębny regulamin. Za pobyt z psem obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN za dobę.
 7. Zabrania się wprowadzania psów do punktów gastronomicznych oraz rekreacyjnych obiektu.
 8. Pobyt z psem na terenie obiektu musi być uprzednio zgłoszony i potwierdzony przez obiekt.
 9. Właściciel zobowiązany jest do trzymania psa w  taki sposób, by nie zagrażał otoczeniu oraz do uprzątnięcia wszystkich nieczystości związanych z jego pobytem.

 

Odpowiedzialność

 

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających go. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej po wyjeździe Gościa.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie klucza/karty do pokoju. Opłata za zgubiony klucz/kartę wynosi 10 PLN.
 3. W przypadku naruszenia warunków regulaminu obiekt zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług. Osoba naruszająca regulamin jest zobowiązana do zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania kosztów pobytu oraz opłaty za wyrządzone szkody.
 4. Obiekt ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczy pozostawione w depozycie recepcji. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia do depozytu pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 5. Dzieci i młodzież poniżej 12 lat powinny przebywać na terenie obiektu pod nadzorem opiekuna prawnego. Opiekun ten ponosi odpowiedzialność za czyny i szkody wyrządzone przez podopiecznych.
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc. Po tym okresie przedmioty te przepadają na rzecz obiektu.

 

 

Moje Orłowo / ul. Perkuna 14 / Gdynia / tel. +48 600 57 88 87

FACEBOOK / INSTAGRAM

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij